Úvod
Advokátní kancelář
Stejskalová & Blechová
M-Palác (9.patro vlevo)
Heršpická 5
639 00 Brno

Tel.: +420 513 034 885
Mob.: +420 608 834 689
e-mail: office@akhsb.com


Přemístili jsme se do větších prostor v 9.patře

Nové tel.číslo 513 034 885


Advokátní kancelář HELBICHOVÁ & SPITZOVÁ vznikla v roce 1995 poté, co doposud samostatně profesně působící advokátky JUDr. Eliška Helbichová a JUDr. Irena Spitzová se spojily ve společnou kancelář, umožňující nabízet jak českým tak zahraničním klientům komplexní právní poradenství a oficiální právní zastupování.

V rámci advokátní kanceláře jsou trvale činni čtyři advokáti, dva advokátní koncipienti a jedna administrativní pracovnice.

Za dosavadního úspěšného trvání společné advokátní kanceláře se proměnilo těžiště jejího působení – advokátní kancelář osvědčila své schopnosti v problematice restitučních nároků, pozemkového práva a práva občanského či pracovního, když v současné době vyjma výše zmíněných oblastí se profiluje zejména v právu obchodním a právu obchodních společností.

Díky síti externích spolupracovníků jsme s to zprostředkovat i poradenství v oblasti daňové, účetnictví a auditu. Obdobně zprostředkováváme nebo zajišťujeme vypracování nejrůznějších znaleckých posudků (kupř. zjištění ceny nemovitostí, hodnoty majetku obchodních společností atp.).

Kvalitní specializace advokátní kanceláře HELBICHOVÁ & SPITZOVÁ tak získala důvěru jak fyzických osob – občanů, tak významných středních podniků a obchodních společností, jenž se zabývají např. vnitrostátním a mezinárodním obchodem či dopravou, stavebnictvím, nakladatelstvím a vydavatelstvím, průmyslovou výrobou, bankovnictvím či zemědělstvím.

Jazykové znalosti zaměstnanců dovolují advokátní kanceláři poskytovat zásadní právní poradenství i klientům ze zahraničí, přičemž stěžejní klienti se rekrutují ze států jako je Velká Británie, Německo, Rakousko, Nizozemské království či Švýcarsko. Orientace na německy hovořící země se prakticky uplatňuje i v podobě dlouhodobé a prospěšné spolupráce s německou advokátní kanceláří Dr. Ferschen & Partner – Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater se sídlem v Mülheimu an der Ruhr a pobočkami kupř. Chemnitz nebo Pirně.

V roce 1997 byla naše advokátní kancelář vybrána pro zastupování územního pracoviště Pozemkového fondu České republiky pro Brno-město a Brno-venkov, v čemž lze dozajista spatřovat i formu uznání a důvěry ve schopnosti týmu advokátní kanceláře HELBICHOVÁ & SPITZOVÁ.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je pro právní služby, poskytované společností Advokátní kancelář Helbichová, Stejskalová & Blechová, s.r.o., advokátkou Mgr. Lucií Stejskalovou a advokátkou Mgr. Marií Blechovou, LL.M., Česká advokátní komora. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České advokátní komory www.cak.cz